Råvarer og sjømat

Råvarer til næringsmiddelindustrien

 

Vår importavdeling bygger på lang erfaring innen markedet og 

har siden 1924 vært leverandør av råvarer til næringsmiddelindustrien.

Vi skaper langsiktige og trygge relasjoner mellom produsenter og kunder.

Importerte produkter

 

NFC juice (not from concentrate) .

Pulp/puré av frukter og bær, også blandinger.

Bær, frukt og grønnsaker. 

Konsentrater
 

Frysetørret kaffe

Olivenolje o.a. vegetabilske oljer 

Makrell o.a. sjømatprodukter

 

 

Eksport av sjømat

 

Bjarne Johnsen AS har i løpet av de siste 15 årene bygget opp en solid eksport av norske sjømatprodukter.

Vi har spesialisert oss på enkelte nisjeområder, først og fremst krabbe, levende og fryst.

Vi jobber tett sammen med produsenter/leverandører og kunder for å utvikle produkter tilpasset

det enkelte marked. På denne måte etableres solide og langsiktige relasjoner.

Dagligvarer

 

Bjarne Johnsen har lang erfaring i å imøtekomme dagligvarebransjens strenge krav til kvalitet og logistikk.

Vi leverer til dagligvarekjedene, storhusholdning og industri med sortiment bygget på

markedets etterspørsel og setter krav til et førsteklasses kvalitetssystem hos våre leverandører.

Kontakt oss:

Krabbe, sjømat, juicekonsentrat, postei, matvarer

 

Eli Brakstad

eli@bjas.no

+47 90 65 43 23

Therese Lundstrøm
therese@bjas.no
+47 90 78 83 07