Pappskåler

Erstatt fossilbaserte komponenter med fornybare materialer

Barrierebelegget består av høykvalitets polymerer, påført på overflaten.

Denne forbedrer konvertibiliteten og danner effektive barrierer for mange produkter, blant annet matvarer.

Ekstruderingsbeleggsteknologi gjør det mulig å begrense beleggets tykkelse, men danner likevel den nødvendige barriere.   

Produktnavn:              Pappskål PET 

Produktbeskrivelse:       Papp med hvitt PET-belegg for bruk i                                                 vanlig ovn og mikrobølgeovn

Bunnplatevekt:                Varierer fra 190 g/m2 til 390 g/m2

PET-belegg:                      PET-belegget er på innsiden av                                                         pappskålen

Fiberkilde:                         Ny ubrukt fiber

Bleking:                             All benyttet fiber er klorinfri

                                           (ECF-masse)

Trykk:                                Flerfargestrykk på inn- og utside

                       

Den er laget for å pakke tørre, vannholdige, syrlige,

lav-alkoholiske og fettholdige matvarer.

 

Kan brukes ved følgende temperaturer og

tidsrom som beskrevet under:

  • Vanlig ovn (opp til 220 grader i 60 min)

  • Dypfryser/kjøleskap (ned til -40 grader)

  • Romtemperatur (opp til 40 grader i mer enn 24 timer)

  • Varmfylling *

  • Mikrobølgeovn **

Produktnavn:              Pappskål PE/EVOH

Produktbeskrivelse:       Papp med høybarrierebelegg på

                                            innsidene som berører

                                            næringsmidler. 

Bunnplatevekt:                Varierer fra 190 g/m2 til 390 g/m2

PET-belegg:                     PET-belegget er på innsiden av                                                        pappskålen

Fiberkilde:                        Ny ubrukt fiber

Bleking:                            All benyttet fiber er klorinfri

                                          (ECF-masse)

Trykk:                                Flerfargestrykk på inn- og utside

Den er laget for å pakke tørre, vannholdige, syrlige,

lav-alkoholiske og fettholdige matvarer.

 

Kan brukes ved følgende temperaturer og

tidsrom som beskrevet under:

  • Dypfryser/kjøleskap (ned til -40 grader)

  • Romtemperatur (opp til 40 grader i mer enn 24 timer)

  • Varmfylling *

Den er ikke beregnet for bruk i:

  • Mikrobølgeovn

  • Vanlig ovn

* «varmfylling» betyr å fylle med mat som har en temperatur som ikke overskrider 100 grader ved fylling,

og som deretter kjøler ned til 50 grader eller under innen 60 minutter, eller til 30 grader eller lavere innen 150 minutter.

** Det er pakkeren av det ferdige produktet sitt ansvar å forsikre seg om at emballasjen er trygg å bruke under de påkrevde

forhold (W/min) ved å ta hensyn til all relevant informasjon, dvs. fasong og størrelse på emballasje og mengde og type mat ferdigpakket.

 

Legg også merke til at ifølge BfR XXXVI/2 må ikke temperaturen i mikrobølgeovn overskride 150 grader.

NB! Når det gjelder spørsmål om et bestemt sluttprodukt og om det er dekket av denne deklarasjonen, vennligst ta kontakt med

ditt lokale salgskontor for mer informasjon. Vær også oppmerksom på at et godt og trygt produkt er avhengig av at alle

instrukser overholdes. Det må taes i betraktning at det kan oppstå tekniske begrensninger som må endres og testes separat før bruk.

Ved endring av denne pappskålen er hvert endringsledd ansvarlig for at sluttproduktet møter de pålagte krav.